• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

Komunikaty Zarządu Głównego

Powiązane aktualności:

List Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do Pani...
19.12.2023

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyraża nadzieję na kontynuację bardzo potrzebnych reform w obszarze profilaktyki i leczenia zaburzeń psychicznych. Działania podejmowane w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na przestrzeni ostatnich trzynastu lat doprowadziły do poprawy jakości leczenia zaburzeń psychicznych w Polsce. Niestety wiele czynników zewnętrznych np. pandemia COVID-19 oraz wzrost wymagań wobec jednostki związany z gwałtownie przyspieszającym postępem technologicznym prowadzą do zwiększenia zapotrzebowania na kompleksową profilaktykę i leczenie zaburzeń psychicznych.

więcej

Stanowisko ZG PTP dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia z...
09.08.2023

W trosce o zdrowie psychiczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) wspiera postulaty pacjentów i lekarzy psychiatrów, aby wprowadzane rozwiązania administracyjne dotyczące dostępu do leków o potencjale uzależniającej, nie tworzyły zbędnych barier i nie ograniczały możliwości realizowania świadczeń zdrowotnych.

więcej

Zmiany w UoOZP oraz prace legislacyjne związane z...
05.02.2023

Informacja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotycząca zaproponowanych zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz prac legislacyjnych związanych z psychoterapią.

więcej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie wystawiania recept...
13.11.2022

W związku z sygnałami i zapytaniami napływającymi od Pacjentów i Lekarzy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwraca uwagę na elementarne zasady związane z bezpieczeństwem stosowania leków w leczeniu zaburzeń psychicznych (w tym m. in. leków o działaniu: przeciwlękowym, przeciwdepresyjnym, neuroleptyków, leków normotymicznych).

więcej

Apel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (ZG PTP)...
04.11.2022

W związku z nasileniem rosyjskiej agresji na obiekty cywilne, ZG PTP apeluje o wsparcie dla ukraińskich pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego

więcej

🇺🇦 Pomoc humanitarna dla szpitali na Ukrainie oraz...
01.03.2022

Wydarzenia na Ukrainie są przedmiotem stałego zainteresowania i troski Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zarząd Główny wspiera wszystkie formy pomocy humanitarnej dla szpitali na Ukrainie oraz pacjentów z Ukrainy przybywających do Polski.

więcej

Dostęp do archiwum wykładów Zjazdu PTP
23.06.2021

Komitet Organizacyjny 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich umożliwia dostęp do archiwum wykładów przez okres 7 dni po zakończeniu Zjazdu dla jego uczestników, którzy są aktywnymi członkami PTP (tj. mają opłacone składki).

więcej

Kodeks Etyki Zawodowej EPA
26.05.2021

Kodeks Etyki Zawodowej w opracowaniu Komisji EPA ds. Etyki przyjęty 11 kwietnia 2021 r.

więcej

Nowoczesny system obsługi członków PTP
12.04.2021

Uruchomiliśmy nowy system obsługi członków Towarzystwa. W serwisie każdy członek ma swoje konto, ma dostęp do historii składek i może je opłacić. Ma też dostęp do dedykowanych dla siebie materiałów.

więcej

Zmarł Dr Dariusz Wasilewski
28.03.2021

W dniu 26 marca zmarł Dr Dariusz Wasilewski - znakomity Psychiatra, wspaniały Artysta, niezrównany Przyjaciel, niezwykły Człowiek

więcej

Śp. Prof. Marcin Olajossy
16.09.2020

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci ś.p. prof. Marcina Olajossy - wieloletniego Kierownika Katedry i II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przewodniczącego Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współorganizatora Lubelskich Spotkań Naukowych, człowieka Renesansu: oddanego lekarza, znakomitego naukowca, wykładowcy, nauczyciela wielu pokoleń lekarzy, psychologów i teologów, humanisty, serdecznego kolegi.

więcej

Postulaty ZG PTP w sprawie informatyzacji w ochronie...
24.07.2020

Zważywszy na wyzwania kliniczne, etyczne, prawne, techniczne związane z rozwojem nowych technologii, uznając, że są one narzędziem, a nie celem samym w sobie, uwzględniając sytuację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie zawsze są zdolni do korzystania ze wszystkich dobrodziejstw postępu technicznego, mając na względzie sytuację organizacyjną i finansową ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne popiera zmiany zmierzające w kierunku informatyzacji ochrony zdrowia psychicznego.

więcej

Nowa data Zjazdu Psychiatrów Polskich w Szczecinie: 24-26...
14.06.2020

W związku z utrzymującym się zagrożeniem pandemii COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami dla imprez masowych oraz komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, który podtrzymuje zalecenie odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Komitet Naukowy podjął decyzję o zmianie terminu organizacji 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich. Nowy termin Zjazdu to 24-26 czerwca 2021 roku.

więcej

Zasady obejmowania patronatu przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne [update]...
19.05.2020

Organizator, który chciałby, aby organizowane przez niego wydarzenie było objęte patronatem PTP zobowiązany jest do wypełnienia wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu i złożenia go w sekretariacie Zarządu Głównego PTP w Warszawie najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem. [Update: dodano warunki patronatu webinarów]

więcej

Zmiana terminu organizacji 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich 24-26...
31.03.2020

W obliczu ogólnoświatowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Komitet Naukowy podjął decyzję o zmianie terminu organizacji 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich z 18-20 czerwca na 24-26 września 2020 roku. 

więcej

APEL Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego w...
12.03.2020

Pandemia wirusa COVID-19 (koronawirusa) jest globalnym doświadczeniem zbiorowym, obejmującym całą ludzką społeczność, w tym wszystkie osoby zamieszkujące nasz Kraj. W związku z tym Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii apelują:

więcej

Zmarł Andrzej Warot
10.03.2020

Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł Andrzej Warot, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie Pol-Familia

więcej

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie...
15.12.2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z uwagą i uznaniem odnotowuje informacje o pomyślnych doświadczeniach realizacji programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Ich konsekwencją są ostatnie decyzje Ministra Zdrowia zapowiadające rozszerzenie programu na kolejnych kilkanaście centrów. Po ich wdrożeniu, w najbliższych miesiącach zasięg programu przekroczy 5 mln osób, tj. 16% dorosłej populacji naszego kraju.

więcej

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Zarządów...
29.11.2019

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne po raz kolejny wyraża zaniepokojenie pojawiającymi się w debacie publicznej destrukcyjnymi i stygmatyzującymi wypowiedziami, które mogą powodować groźne skutki społeczne, rodzinne i  indywidualne, gdyż często ich ofiarą padają osoby najsłabsze lub najbardziej narażone na dyskryminację. Są wśród nich osoby doświadczające różnych kryzysów psychicznych, ale także osoby, które odczuwają stres mniejszościowy, ponieważ trudno im nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością oraz osoby, które odczuwają ten stres, ponieważ należą do grup społecznie piętnowanych.

więcej

Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw zdrowia psychicznego...
21.11.2019

W sprawozdaniu przedstawiono efekty pracy w trakcie kadencji Zarządu Głównego PTP 2016-2019

więcej

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - 24.09.2019
22.09.2019

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP, które odbędzie się w dniu 247.09. 2016r. (wtorek), pierwszy termin o 11:00, drugi o 11:30 w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie.

więcej

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego...
19.09.2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego stoi na straży poszanowania praw i godności osób z zaburzeniami psychicznymi. ZG PTP przeciwstawia się jakimkolwiek próbom stygmatyzacji - świadomej lub nieświadomej - tych osób. To nie są osoby inne - wszyscy wspólnie tworzymy społeczeństwo.

więcej

Oświadczenie ZG PTP w związku wypowiedzią na forum...
23.07.2019

W związku z bardzo licznymi wyrazami sprzeciwu i prośbami o zajęcie stanowiska, które wpłynęły do Zarządu Głównego PTP i dotyczyły wypowiedzi w mediach społecznościowych i na forum publicznym lekarki psychiatry w kontekście osób LGBT, ZG PTP wydało oświadczenie.

więcej

Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziałów 2019...
08.04.2019

Informacja o zebraniach walnych Oddziałów oraz przygotowaniu sprawozdania z działalności.

więcej

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego...
15.01.2019

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W obliczu tej tragedii PTP zdecydowanym głosem sprzeciwia się jakimkolwiek formom przemocy i solidaryzuje się z osobami pogrążonymi w żałobie. Tragedia ta uczy jak bardzo należy unikać języka nienawiści tak w życiu codziennym, jak i w debacie publicznej. Chcielibyśmy także zaapelować o to, aby nie poszukiwać łatwych rozwiązań szoku wzbudzonego tą tragedią w kojarzeniu jej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

więcej

Psychoterapia dzieci i młodzieży
25.12.2018

Informacja Zarządu Głównego do członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

więcej

Zmarł Profesor Jerzy Aleksandrowicz
17.10.2018

W dniu 17 października 2018r. zmarł Profesor Jerzy Aleksandrowicz.

więcej

Kongres EPA w Warszawie - Tańsza opłata konferencyjna...
18.09.2018

Dzięki staraniom przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego udało się Polskę i kraje sąsiadujące umieścić w katalogu B w tabeli opłat rejestracyjnych Europejskiego Kongresu Psychiatrycznego 2019 (EPA 2019) który odbędzie się w Warszawie w dniach 6-9.04.2019 - co oznacza np.: że oplata rejestracyjna "early bird" dla osoby szkolącej się w psychiatrii, psychologii klinicznej, pielęgniarstwie psychiatrycznym wynosi zaledwie 230 Euro.

więcej

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego PTP w sprawie nowelizacji...
09.08.2018

Po zapoznaniu się z Opinią Rady Zdrowia Psychicznego, przyjętą w dniu 31 lipca 2018 roku, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyraża dla tej opinii pełne poparcie. Naszym zdaniem, proponowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) zmiany legislacyjne, związane z projektem nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (uoozp) są niedopuszczalne.

więcej

Stanowisko ekspertów dotyczące efektywności zastosowania wortioksetyny w leczeniu...
18.06.2018

Przedstawiamy pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia dostępności leku przeciwdepresyjnego Wortioksetyny.

więcej

Weź udział w kursie psychoterapii behawioralno-poznawczej EPA -...
26.03.2018

Zachęcamy do udziału w szkoleniu z zakresu CBT, który został opracowany przez Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne

więcej

Spotkanie w ramach EU Compass for Mental Health
22.03.2018

Spotkanie ma na celu wymianę informacji na temat opieki psychiatrycznej w Europie. Odbędzie się w czwartek 29.03.2018 w godzinach 11.00-14.00 w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN.

więcej

Kongres EPA w Nicei - tańsza rejestracja do...
21.12.2017

Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne zaprasza do udziału w swoim kongresie w Nicei. Do 17 stycznia można wziąć udział w tym wydarzeniu na bardziej korzystnych warunkach.

więcej

Stanowisko ZG PTP w sprawie reportażu: W psychiatryku...
30.11.2017

Stanowisko dotyczącymi reportażu pt. „W psychiatryku jest jak w dziczy. Żeby przetrwać trzeba mieć głowę na karku.” autorstwa redaktor Karoliny Głogowskiej, który został opublikowany na portalu Onet.pl oraz negatywnymi komentarzami nt. opieki psychiatrycznej w Polsce, poniżej przedstawiam Państwu oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

więcej

Zaproszenie na Kongres EPA do Nicei 3-6 marca 2018
03.11.2017

Zapraszamy do rejestracji i zgłaszania abstraktów do Nicei. Polecamy też ofertę dla młodych psychiatrów (do 5 lat od specjalizacji) do udziału w ECP Scholarship Programme.

więcej

Zmarł Dr Tomasz Jaroszewski
25.09.2017

Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł doktor Tomasz Jaroszewski. członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Był członkiem Zarządu Głównego i sekretarzem Oddziału Warszawskiego i PTP.

więcej

Jeszcze tylko tydzień na dodanie abstraktów na Kongres...
15.09.2017

26 września mija termin zgłoszenia abstraktów na najbliższy Kongres EPA w Nicei. Zachęcamy do wysłania swojego zgłoszenia

więcej

Finansowanie psychiatrii sądowej
12.09.2017

W połowie 2017 r. środowisko psychiatryczne – osoby odpowiedzialne za organizację opieki psychiatrycznej, a zwłaszcza reprezentujące psychiatrię sądową – wyraziło swoje oburzenie w związku z bulwersującą treścią listu Rzecznika Praw Pacjenta adresowanego do Ministra Zdrowia

więcej

Komunikat w sprawie inicjatywy badań psychiatrycznych osób kandydujących...
07.08.2017

W odpowiedzi na przekaz medialny na temat inicjatywy badań psychiatrycznych osób kandydujących do Sejmu i Senatu, Zarząd Główny publikuje oświadczenie.

więcej

Konferencja Psychiatria a choroby współistniejące...
31.05.2017

PTP zainicjowało współpracę z Redakcją „Pulsu Medycyny” w ramach której w dniu 24.06.2017 odbędzie się w Warszawie konferencja „Psychiatria a choroby współistniejące” adresowana do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistów wszystkich dziedzin medycyny zainteresowanych tematyką Konferencji.

więcej

Zmarł Profesor Jerzy Vetulani
07.04.2017

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że zmarł Profesor Vetulani. Był światowego formatu badaczem mózgu, a dla nas przede wszystkim - Przyjacielem polskiej psychiatrii.

więcej

List otwarty do Premier Beaty Szydło w sprawie...
13.03.2017

Publikujemy list wystosowany przez Porozumienie na Rzecz NPOZP, a podpisany m.in. przez Prezes PTP oraz Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii

więcej

23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
23.02.2017

Dzień 23 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Poprawa świadomości społecznej na temat występowania i objawów depresji oraz zrozumienia osób cierpiących na to zaburzenie powinno mieć wielokierunkowy wpływ. Przede wszystkim może pomóc osobom z depresją uzyskać prawidłową diagnozę i podjąć leczenie. Może stanowić wsparcie dla ich bliskich, także borykających się z następstwami depresji. Jej diagnozowanie i leczenie ma też wymiar ogólnospołeczny. Depresję można skutecznie leczyć - u pacjentów w każdym wieku.

więcej

Kursy EPA dla członków PTP
21.02.2017

As a valued faculty member we trust you can help make EPA 2017 become yet another great congress by sharing the information below with your colleagues and your professional network. We are pleased to announce that EPA 2017 has designed 15 high-quality educational courses that will cover all aspects of psychiatry. These sessions provide an opportunity to learn important skills from some of the world’s top psychiatrists.

więcej

Komunikat w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli z...
03.02.2017

W konsekwencji opublikowanego 24 stycznia raportu Najwyższej Izby Kontroli zawierającego bardzo krytyczną ocenę zaniechania realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2011-2015, Ministerstwo Zdrowia przekazało Polskiej Agencji Prasowej wyjaśnienie, które zawiera m. in stwierdzenie, że do przyczyn niezrealizowania założeń NPOZP należał m. in. „brak jednorodnej opinii środowiska opieki psychiatrycznej”. Tę opinię uważamy za niesprawiedliwą i nieuzasadnioną.

więcej

Fiasko Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - raport...
31.01.2017

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakończył się fiaskiem. Wyznaczonych celów i wytyczonych zadań nie zrealizowała ani administracja rządowa, ani samorządowa. Nie udało się ograniczyć występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, ani polepszyć jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. Nie poprawiła się też dostępność świadczeń opieki psychiatrycznej w latach 2011-2015. W ocenie NIK główne przyczyny fiaska Programu to niezaplanowanie środków finansowych przez realizatorów poszczególnych zadań, nieskuteczna koordynacja Programu, a także ogólnikowość części celów i zadań.

więcej

Odpowiedź na publikację w Rzeczpospolitej pt. Czy ludzie...
17.01.2017

Publikujemy odpowiedź ZG PTP na tekst Prof. Piotra Nowaka

więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie szuka biegłych
13.01.2017

Prezentujemy komunikat SO Warszawie w sprawie poszukiwania kandydatów na biegłych psychiatrów.

więcej

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - 27.09.2016
26.09.2016

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP które odbędzie się w dniu 27.09. 2016r. (wtorek), pierwszy termin o 11:00, drugi o 11:30 w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie.

więcej

Uwagi PTP do projektu kolejnego obwieszczenia refundacyjnego (od...
25.08.2016

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu XXIX obwieszczenia refundacyjnego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przedstawia uwagi

więcej

Apel o refundację leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu...
22.06.2016

Komitet Naukowy Zjazdu Psychiatrów Polskich zaapelował o wpisanie na listę refundacyjną leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działniu.

więcej

Komunikat Prezesa PTP
15.06.2016

Komunikat wygłoszony podczas sesji inauguracyjnej Zjazdu Psychiatrów Polskich

więcej

Odwołanie Walnego Zgromadzenie Delegatów
12.06.2016

W dniu 9.06.2016 Zarząd Główny podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów.

więcej

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego...
20.05.2016

Oświadczenie w związku z wywiadem, który dr hab. Łukasz Święcicki udzielił tygodnikowi „Do Rzeczy” datowanym 16-22 maja 2016.

więcej

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
08.04.2016

Projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

więcej

Informacja w sprawie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziałów...
03.03.2016

Oddziały są zobowiązane do przeprowadzenia walnych zebrań oraz przygotowania sprawozdania z działalności.

więcej

Zmarł Prof. Stanisław Pużyński
10.11.2015

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Profesora Stanisława Pużyńskiego, lekarza psychiatry, autora i redaktora licznych podręczników i publikacji kształtujących na przestrzeni lat Polską Psychiatrię, wychowawcy wielu pokoleń polskich psychiatrów. Prof. Pużyński był honorowym członkiem PTP, wieloletnim konsultantem krajowym ds. psychiatrii, dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz przewodniczącym Komisji Etyki PTP.

więcej

List do mediów przeciwko stygmatyzacji osób chorujących psychicznie...
08.11.2015

Z niepokojem obserwujemy zjawisko występowania w polskich serialach stygmatyzujących treści dotyczących osób chorujących psychicznie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w serialach „M jak miłość” i „Ojciec Mateusz” mieliśmy do czynienia z przekazem, który budował fałszywy obraz osoby chorującej psychicznie, bazujący na społecznych lękach i stereotypach dotyczących zaburzeń psychicznych.

więcej

Uwagi do projektu informacji nt. realizacji NPOZP w...
21.09.2015

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w odpowiedzi do Ministerstwa Zdrowia zwraca uwagę, że realizacja Programu dotyczyła głównie przygotowań do wykonania zadań zaplanowanych w NPOZPsych, a nie ich konkretnego wykonania. Jest znamienne, że środki przeznaczone przez MZ na realizację Programu w 2014 r. były rażąco niskie w porównaniu z nakładami dokonanymi przez inne resorty, na których nie ciąży odpowiedzialność za zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych.

więcej

Spotkanie w MZ w dniu 16.09.2015
17.09.2015

W dniu 16.09.2015 odbyło się robocze spotkanie psychiatrów z Min. Zembalą oraz Min. Liberą-Małecką.

więcej

Komunikat w sprawie likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia...
08.09.2015

W dniu 8 września 2015 odbyło się Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego PTP.

więcej

List do parlamentarzystów w sprawie likwidacji Narodowego Programu...
20.08.2015

Zarząd Główny PTP protestuje przeciwko likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

więcej

O ratunek dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego...
17.08.2015

W Sejmie pospiesznie rozpatrywana i głosowana jest propozycja likwidacji obecnego usytuowania prawnego, oraz roli i znaczenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Program ten, dotąd zapisany w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, z wielkim trudem i oporem realizowany jest od 2011 roku, w bliskiej współpracy z lokalnym samorządem, przez szerokie środowisko profesjonalistów, rodzin i pacjentów, którym bliska jest idea humanistycznej i zorientowanej na osobę reformy opieki psychiatrycznej w naszym kraju.

więcej

Pismo do ZUS: stresem urazowy z okresu wojny...
14.07.2015

Pismo Wiceprezesa ZG PTP w sprawie uwzględniania relacji przyczynowych zaburzeń psychicznych obecnie ujawnianych z doznanymi ponad 60 lat temu traumami.

więcej

Poparcie kandydatury Dr Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika...
09.07.2015

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zdecydowanie popiera kandydaturę Dr Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

więcej

Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie przedstawiania osób z...
19.06.2015

Prof. Krystyna Kozłowska zwróciła się do Rady Edytki Mediów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z prośbą o zwrócenie uwagi na sposób przedstawiania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz systemu opieki psychiatrycznej w mediach.

więcej

Stanowisko niemieckich towarzystw psychiatrycznych w sprawie katastrofy samolotu...
08.06.2015

Stanowisko to zostało upublicznione w kwietniu br, ale ZG PTP uznał, że informacje tam opublikowane, a w szczególności dotyczące dostępu do historii chorób pacjentów leczących się z powodu zaburzeń psychicznych warte są tego, aby przybliżyć Polakom. Dlatego tekst został przetłumaczony na język Polski

więcej

WFSBP Lifetime Achievement Award dla Prof. Janusza Rybakowskiego...
27.04.2015

Gratulujemy! Nagroda Lifetime Achievement Award in Biological Psychiatry jest przyznawana osobom, których praca miała istotny wpływ na obecny stan psychiatrii biologicznej.

więcej

Psychiatria Polska w PubMed/Medline
15.04.2015

Z radością zawiadamiamy, że od zeszytu 6/2014 baza PubMed/Medline uwzględnia dwie wersje językowe Psychiatrii Polskiej, w związku z czym zamieszczone w w/w bazie zostały informacje o równoległej wersji anglojęzycznej.

więcej

Zmarł dr Andrzej Kowal
17.03.2015

W dniu 12 marca 2015 roku zmarł dr Andrzej Kowal, psychiatra, filozof, animator ruchu arteterapii w Polsce, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie w latach 1991-2003, prezydent Stowarzyszenia Psychiatra i Sztuka, wiceprzewodniczący Sekcji Arteterapii PTP. W roku 2013 Andrzej Kowal otrzymał Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

więcej

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego nie jest realizowany!...
01.09.2014

W tym dokumencie publikujemy informację nt. realizacji (a raczej braku) NPOZP. Dokument będzie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji.

więcej

Uwagi do informacji Ministra Zdrowia nt. wdrożenia NPOZP...
06.08.2014

Z oburzeniem przyjmujemy do wiadomości Plan finansowy NFZ na rok 2015, gdzie nakłady na i tak niedofinasnowany obszar “opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” spadną w kolejnym roku z 3,65 do 3,23% budżetu na świadczenia zdrowotne (z 2 324 696 tys zł w 2014 do 2 106 968 tys zł w 2015), co daje różnicę 217 mln zł).

więcej

Konsultacje MZ: Zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego...
04.08.2014

Minister Zdrowia prosi o konsultacje projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czas do 3 września 2014 r.

więcej

Nowy konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii
17.06.2014

Gratulujemy Dr hab. Piotrowi Gałeckiemu objęcia stanowiska konsultanta krajowego ds. psychiatrii.

więcej

Zmarła Pani Prof. Jolanta Rabe Jabłońska
20.05.2014

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że zmarła Pani Prof. Jolanta Rabe Jabłońska

więcej

POROZUMIENIE na rzecz realizacji NPOZP
11.05.2014

Zaczyna się największa Akcja Obywatelska - POROZUMIENIE na rzecz realizacji NPOZP na Twiterze mieści się tylko 150 znaków do naszych Europosłów - pytajcie jak niżej! Od odpowiedzi zależy na kogo będziemy głosować w najbliższych i kolejnych wyborach! Pytajcie polityków również na FB - jak zamierzają przyczynić się do realizacji NIE-realizowanego (nadal!!!) Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego???!!

więcej

Sekcja Psychiatrii Środowiskowej - mamy władze nowej sekcji...
31.03.2014

W dniu 31.03.2014 odbyło się zebranie założycielskie sekcji. Wybrano Zarząd Sekcji oraz Komisję Rewizyjną

więcej

Debata: Schizofrenia – perspektywa społeczna, sytuacja w Polsce”...
24.01.2014

Polska Agencja Prasowa w ramach Serwisu Nauka i Zdrowie, organizuje debatę zamkniętą, która odbywa się pod patronatem PTP

więcej

Konsultacje dot. projektu informacji o realizacji działań wynikających...
20.01.2014

Ministerstwo Zdrowia przesłało projekt Informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku. Proszę o nadsyłanie uwag do dnia 23.01.2014 (czwartek).

więcej

Rozporządzenie MZ w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom...
07.01.2014

Publikujemy projekty rozporządzeń MZ w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocialnym oraz odpowiedź ZG PTP.

więcej

Apel do Prezydenta RP
16.12.2013

W imieniu środowiska psychiatrów polskich zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niepodpisywanie Ustawy z dnia 23 października 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

więcej

Sprawozdanie z zebrania ZG PTP w dniu 5.11.2013
02.12.2013

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z listopadowego zebrania Zarządu Głównego PTP.

więcej

Zaproszenie dla psychiatrów do udziału w pracach wdrożeniowych...
21.10.2013

WHO’s Global Clinical Practice Network for ICD-11 Mental and Behavioural Disorders.

więcej

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie...
09.08.2013

Publikujemy treść pisma wysłanego do Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia - Sławomira Neumana

więcej

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP
29.07.2013

Prezentujemy sprawozdanie z WZD, które odbyło się w Lublinie w dniu 26.06.2013

więcej

Zaproszenie na 22 Kongres EPA 2014 w Monachium
07.07.2013

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jako członek EPA zaprasza do aktywnego udziału w kolejnym kongresie EPA, który odbędzie się w Monachium. Szczególnie, że Monachium jest blisko...

więcej

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - ważne informacje...
05.06.2013

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP, które odbędzie się w dniu 26.06. 2013 r . (środa), pierwszy termin o 15:30, drugi godz. 16:00 w hotelu Victoria w Lublinie, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.

więcej

Konferencja: Pierwsze ofiary kryzysów - osoby chore psychicznie...
28.05.2013

Warszawa 11 czerwca 2013 r - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na konferencję

więcej

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015...
04.03.2013

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

więcej

15.01.2013 - Nazwyczajne zebranie Zarządu Głównego PTP...
10.01.2013

Na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 4 stycznia br. Ministerstwo Sprawiedliwości ofensywnie optuje za zmianami prawa by psychiatria wzięła na siebie "leczenie zaburzeń osobowości" u sprawców poważnych przestępstw przeciwko życiu. W tym celu proponowane zmiany tworzą ośrodek terapii osobowości (z tego co wiemy ma na to być przekształcony jeden z zakładów poprawczych i przekazany służbie zdrowia).

więcej

Zjazd PTP 2013 w Lublinie
20.11.2012

Zapraszamy na stronę Zjazdu, którego hasłem przewodnim jest: Między neurobiologią a środowiskiem. Odbędzie się w Lublinie, w dniach 27-29 czerwca 2013. Zapraszamy

więcej

Protest po publikacji w Gazecie Wyborczej
15.10.2012

W głębokim zaskoczeniem, popartym oburzeniem i poczuciem doznanej krzywdy, wyrażonej nam bezpośrednio przez organizacje pacjentów i stowarzyszenia rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie przyjęliśmy zamieszczenie w dniu 10 .10. 2012 roku na pierwszej stronie Pańskiej Gazety tytułu „DZIŚ DZIEŃ ŚWIRA*”. Tytuł ten kontrastujący z krótkim, oddającym prawdziwe problemy lecznictwa psychiatrycznego w Polsce, informacyjnym artykułem autorstwa Pani Elżbiety Cichockiej jest obraźliwym, stygmatyzującym i naigrawającym się z cudzego cierpienia - niegodnym sposobem przyciągania czytelnika poprzez swoją drastycznoś

więcej

Lifetime Achievement Award dla Prof. Janusza Rybakowskiego...
08.10.2012

W wielką radością przyjąłem informację o przyznaniu Panu Profesorowi przez European Bipolar Forum w 2012 roku, - „Lifetime Achievement Award” - nagrody za całokształt twórczości i osiągnięć naukowych w zakresie badań nad zaburzeniami dwubiegunowymi.

więcej

Dzień Solidarności z osobami Chorującymi Psychicznie...
13.09.2012

Informuję, iż w tym roku, Dzień Solidarności z osobami Chorującymi Psychicznie odbędzie się 10 października w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dzień Solidarności przebiegał będzie pod hasłem „Zestarzeć się u siebie” – poświęcamy więc szczególnie uwagę Seniorom chorującym psychicznie.

więcej

Zmarł Prof. Stanisław Dąbrowski
04.07.2012

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy, Pana prof. dr hab. med. Stanisława Dąbrowskiego zmarłego 21.06.2012 roku w Warszawie.

więcej

Kongres EPA w Nicei - zapraszamy do nadsyłania...
05.06.2012

Prezentujemy list władz EPA do przewodniczących europejskich towarzystw naukowych.

Informacja o przesunięciu do 11 czerwca 2012 terminu nadsyłania zgłoszeń tematów wykładów i warsztatów na Kongres EPA w Nicei (6-9 kwietnia 2013).

więcej

Członkowie naszego Towarzystwa staja się automatycznie afiliowanymi członkami...
04.06.2012

Członkowie naszego Towarzystwa staja się automatycznie afiliowanymi członkami European Psychiatric Association (EPA) i tym samym korzystają z ich przywilejów.

więcej

Zaproszenie na 2ND EPA ACADEMIA SUMMER SCHOOL: Comorbidity...
12.02.2012

2ND EPA ACADEMIA SUMMER SCHOOL: Comorbidity between mental & physical disorders & disabilities. 5-8 July 2012 Strasbourg, France

więcej

Wygraj Travel Awards na WPA do Pragi
16.12.2011

European Psychiatric Association (EPA) zachęca do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest bezpłetny udział w kongresie w Pradze. Deadline zgłoszeń: 25 stycznia 2012. Zapraszamy!!!

EPA Travel Awards

więcej

Petycja w sprawie równego traktowania osób chorujących somatycznie...
18.07.2011

Szanowni Państwo,
W imieniu dr. Andrzeja Cechnickiego - Krajowego Koordynatora Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o podpisanie petycji w sprawie równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie.
Zachęcamy do składania podpisów i z góry dziękujemy za każdy oddany głos. Jednocześnie prosimy o rozsyłanie tego maila do wszystkich znajomych w całej Polsce.

więcej

Zjazd Psychiatrów Polskich 2010
24.03.2010

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich chciałbym serdecznie zaprosić Koleżanki i Kolegów – członków naszego Towarzystwa – do Poznania 23–26 czerwca 2010 r. Rok 2010 jest również 90. rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zjazd stanowić będzie dobrą okazję do refleksji nad rozwojem wiedzy psychiatrycznej i jednocześnie pozwoli zastanowić się nad dalszymi drogami postępu w diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych.

więcej