• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

Konsultacje MZ: Zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Data publikacji: 2014-08-04

Wiadomość z kategorii: Komunikaty zarządu