• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

Aktualności

33 Słowacko-Czeska i 18 Międzynarodowa Konferencja z Zakresu...
16.06.2010

Zaproszenie do udziału w konferencji na Słowacji

więcej

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne...
18.05.2010

W dniach 15-17 października 2010r. w Ośrodku Wypoczynkowym MSW Jawor w Polańczyku odbędzie się XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne.

więcej

Zebranie Filii Warszawskiej Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i...
15.05.2010

W dniu 12.05.2010r. odbyło się spotkanie Filii Warszawskiej Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zebranie prowadziła przewodnicząca Filii Sekcji dr n. med. Lidia Popek.

więcej

Powstała Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej. Zawiadomienie o Zebraniu...
12.05.2010

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z inicjatywy dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz powołał Sekcję Naukową Suicydologii Polskiej. Wybór Władz i uchwalenie Regulaminu Sekcji odbędzie się 19.05.2010 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

więcej

Nowy Zarząd Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży...
28.04.2010

W dniu 10.03.2010r. w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. W wyborach jawnych został wybrany nowy Zarząd Sekcji. Nowy Zarząd został upoważniony do przedstawienia na posiedzeniu Zarządu Głównego PTP, m. in. postulatu o zwiększenie ilości godzin zajęć dydaktycznych z zakresu psychiatrii dziecięco-młodzieżowej w trakcie kształcenia przeddyplomowego oraz do powołania śląskiej filli Sekcji.

więcej

Zjazd Psychiatrów Polskich 2010
24.03.2010

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich chciałbym serdecznie zaprosić Koleżanki i Kolegów – członków naszego Towarzystwa – do Poznania 23–26 czerwca 2010 r. Rok 2010 jest również 90. rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zjazd stanowić będzie dobrą okazję do refleksji nad rozwojem wiedzy psychiatrycznej i jednocześnie pozwoli zastanowić się nad dalszymi drogami postępu w diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych.

więcej

Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzenia hiperkinetycznego....
23.03.2010

Stanowisko zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dotyczące kompleksowego (obejmującego psychoterapię) leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzenia hiperkinetycznego.

więcej

Filia Łódzka Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży...
05.03.2010

Dane adresowe Filii Sekcji i wykaz ośrodków psychiatrii dziecięco-młodzieżowej w województwie łódzkim.

więcej

Komunikat dotyczący składek
02.03.2010

Od liczby członków Oddziałów PTP zależy liczba delegatów na XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich . Oddziały powinny zgłosić liczbę członków do końca marca 2010 roku z równoczesnym przekazaniem informacji o wpłaconych składkach. Delegatami mogą zostać osoby,które mają opłacone członkowstwo w PTP za ostatnie 3 lata (2007-2009) !! Oddziały, które nie przekażą tych informacji nie będą miały uprawnień do zgłoszenia delegatów!

więcej

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP...
21.01.2010

27 lutego br. podczas Konferencji Szkoleniowo-Naukowej PTPS - "Dobrze leczyć i orzekać (cd.) oraz wypoczywać!" odbędzie się Walne Zgormadzenie Członków Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP.

więcej

 

 

39

40

41

42

43

44

45