• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

21 listopad 2019
08 listopad 2019
26 wrzesień 2019
Schizofrenia z objawami negatywnymi

Przedstawiamy raport oraz pozwalający na stwierdzenie przeważających objawów negatywnych

IX Sympozjum Psychiatryczne Oddziału Warszawskiego PTP...

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTP serdecznie zaprasza na doroczne Sympozjum Psychiatryczne, które odbędzie się w dniach 22-23.11.2019 w Auli Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Hasło przewodni tegorocznego Sympozjum brzmi „Stara osobowość, a nowe czasy”.

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego...

24 września 2019r odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wzięło w nim udział 84 delegatów, którzy zostali wybrani podczas walnych zebrań oddziałów regionalnych.

Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W sprawozdaniu przedstawiono efekty pracy w trakcie kadencji Zarządu Głównego PTP 2016-2019