• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

Aktualności

23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
23.02.2017

Dzień 23 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Poprawa świadomości społecznej na temat występowania i objawów depresji oraz zrozumienia osób cierpiących na to zaburzenie powinno mieć wielokierunkowy wpływ. Przede wszystkim może pomóc osobom z depresją uzyskać prawidłową diagnozę i podjąć leczenie. Może stanowić wsparcie dla ich bliskich, także borykających się z następstwami depresji. Jej diagnozowanie i leczenie ma też wymiar ogólnospołeczny. Depresję można skutecznie leczyć - u pacjentów w każdym wieku.

więcej

Kursy EPA dla członków PTP
21.02.2017

As a valued faculty member we trust you can help make EPA 2017 become yet another great congress by sharing the information below with your colleagues and your professional network. We are pleased to announce that EPA 2017 has designed 15 high-quality educational courses that will cover all aspects of psychiatry. These sessions provide an opportunity to learn important skills from some of the world’s top psychiatrists.

więcej

Zmarła dr Marta Haubrich-Kochelt
10.02.2017

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu wspaniałego lekarza psychiatry, dr Marty Haubrich-Kochelt.

więcej

Komunikat w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli z...
03.02.2017

W konsekwencji opublikowanego 24 stycznia raportu Najwyższej Izby Kontroli zawierającego bardzo krytyczną ocenę zaniechania realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2011-2015, Ministerstwo Zdrowia przekazało Polskiej Agencji Prasowej wyjaśnienie, które zawiera m. in stwierdzenie, że do przyczyn niezrealizowania założeń NPOZP należał m. in. „brak jednorodnej opinii środowiska opieki psychiatrycznej”. Tę opinię uważamy za niesprawiedliwą i nieuzasadnioną.

więcej

Zebranie Śląskiego Oddziału: Psychiatrzy i terapeuci uzależnień -...
02.02.2017

Zebranie Śląskiego Oddziału PTP współorganizowane ze Górnośląskim Stowarzyszeniem \"Famila\" oraz ze Śląską Izbą Lekarską odbędzie się w dniu 28 lutego o godzinie 11:00. Zebranie odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach.

więcej

Fiasko Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - raport...
31.01.2017

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakończył się fiaskiem. Wyznaczonych celów i wytyczonych zadań nie zrealizowała ani administracja rządowa, ani samorządowa. Nie udało się ograniczyć występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, ani polepszyć jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. Nie poprawiła się też dostępność świadczeń opieki psychiatrycznej w latach 2011-2015. W ocenie NIK główne przyczyny fiaska Programu to niezaplanowanie środków finansowych przez realizatorów poszczególnych zadań, nieskuteczna koordynacja Programu, a także ogólnikowość części celów i zadań.

więcej

Zebranie Oddziału Śląskiego: 8.02.2017
22.01.2017

Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w Park Hotel Diament w Katowicach o godz.18.00. Wykładowcami będą prof. Irena Krupka-Matuszczyk i prof. Dominika Dudek.

więcej

Odpowiedź na publikację w Rzeczpospolitej pt. Czy ludzie...
17.01.2017

Publikujemy odpowiedź ZG PTP na tekst Prof. Piotra Nowaka

więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie szuka biegłych
13.01.2017

Prezentujemy komunikat SO Warszawie w sprawie poszukiwania kandydatów na biegłych psychiatrów.

więcej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Arteterapii PTP 16.12.2016...
02.12.2016

Zarząd Sekcji Arteterapii PTP zaprasza członków i zainteresowanych na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 16.12.2016r.

więcej

 

1

2

3

4

5

6